తెలుగుసామెత.com www.TeluguSametha.com

నమస్కారం, తెలుగుసామెత.com ప్రేక్షకులకు స్వాగతం

తెలుగు వారు మరచిపోతున్న సామెతలను ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం !!


రోజుకో సామెత:

-----------------------------------------------------------------------------

Updates on Facebook Page

-----------------------------------------------------------------------------


 
 


మరిన్ని సామెతలు

ఈ వెబ్ సైట్ లో ని సామెతలు ఏమైనా నచ్చకపోయినా లేదా ఇబ్బంది కలిగించిన మన్నించగలరు.. వీటిని మేము కనుగొనలేదు.. మన పెద్దలు చెప్పిన వాటిని ఇక్కడ ప్రచురిస్తునం.... కావున సరదాగా తీసుకొనగలరు.

A non-profit organization.

Some of the Content displayed on this website is fetched from Third Party websites, we are not responsible for such content.